Partnerschappen.nl

business meeting2

Type partnerschap

In de praktijk zult u verschillende woorden tegenkomen om een partnerschap te omschrijven. Sommige definities overlappen elkaar. Dat betekent dat er meerdere keuzes mogelijk zijn om uw partnerschap te omschrijven.

Vaak is het alleen een kwestie van focus. Of een keuze voor een term die in uw branche gangbaar is. Het gaat er om dat de partners zich herkennen in de definitie die u kiest.

Lees meer over verschillende soorten partnerschappen.

Bezint eer ge begint met het partnerschap

Een partnerschap starten kost veel tijd en moeite. En is niet altijd de beste oplossing voor uw uitdaging.

De volgende vragen kunt u zichzelf stellen om vast te stellen of het starten van een partnerschap voor u wenselijk is:

  • Heb ik daadwerkelijk de tijd en de ambitie om met een partnerschap aan de slag te gaan?
  • Is een andere manier ook mogelijk om hetzelfde resultaat te behalen?
  • Zijn er vergelijkbare initiatieven, waar ik me beter bij kan aansluiten dan zelf opnieuw te beginnen?

In sommige gevallen heeft een samenwerkingsverband waarin een van de partijen het voor het zeggen heeft (bijvoorbeeld tussen klant en leveranciers) duidelijke voordelen boven een partnerschap. In een partnerschap is er altijd sprake van gelijkwaardigheid en gezamenlijke afstemming.

Orienteer u ook op vergelijkbare initiatieven in de markt. Voorkom dat u zelf het wiel opnieuw gaat uitvinden. Er is al veel kennis waar u gebruik van kunt maken. Dat scheelt u toch al gauw enkele maanden in tijd en middelen.

Opstarten

Als u heeft besloten om met een partnerschap te starten, kunt u voor uzelf de volgende vragen te beantwoorden: 

  • Weet ik goed genoeg wat ik met het partnerschap wil bereiken?
  • Wat voor soort partnerschap past bij mijn doelstelling?
  • Heb ik alle belangrijke stakeholders in zicht en kan ik die uiteindelijk aan boord krijgen?
  • Heeft het een meerwaarde om een neutrale persoon te vragen om het partnerschap te ontwikkelen namens de partijen?

Als u die vragen voor uzelf beantwoord heeft, kunt u naar buiten treden en contact opnemen met mogelijke samenwerkingspartners.

De Partnering Cycle

De Partnering Cycle geeft aan welke fases een partnerschap doorloopt. Vaak worden de fases meerdere keren doorlopen. Sommige fases vinden ook tegelijkertijd plaats.

Lees meer ..

Partnering Cycle