Partnerschappen.nl

Type partnerschap

network

Hieronder wordt een aantal vormen van  partnerschappen beschreven. De definties overlappen elkaar.

Vaak is de keuze voor een bepaalde vorm alleen een kwestie van focus. Of een keuze voor een term die in uw branche gangbaar is. Het gaat er om dat de partners zich herkennen in de definitie die u met elkaar kiest.

Multi-stakeholder partnerschap
Een partnerschap tussen verschillende stakeholders zoals het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en NGO’s.

Strategisch partnerschap
Een partnerschap gericht op het verwezenlijke van een strategisch doel. Het woord Strategische Partnerschappen wordt ook gebruikt voor de subsidiekaders van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor partnerschappen rondom ontwikkelingssamenwerking en handel.

Public-Private Partnership of PPP
Dit is een partnerschap specifiek bedoeld voor een samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. In de bouwsector wordt er bijvoorbeeld veel gewerkt met PPP’s.

Ketenpartnerschap
Een partnerschap gericht op innovatie, efficiency-verbetering of verduurzaming van de gehele keten.

Cross-sectoraal partnerschap
Een partnerschap tussen partijen uit verschillende sectoren, maar rondom een gezamenlijk thema, waarbij de ene sector van de kennis en ervaring van de andere kan leren.

Global Partnership
Een partnerschap om de complexe, mondiale problemen van onze tijd, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, armoede of schaarste aan grondstoffen op te lossen.

Goede Doelen partnerschappen
Een partnerschap waarbij een bedrijf wil bijdragen aan een goede doel.

Zakelijk partnerschap
Een partnerschap gericht op een tijdelijke zakelijke samenwerking tussen bedrijven met een gemeenschappelijk belang.