Partnerschappen.nl

 consultants

Groeien binnen het partnerschap

Na de vaak inspirerende start, begint de praktijk van het samenwerken. En ontstaan de eerste uitdagingen. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Wat gebeurt er bij onvoorziene omstandigheden?

Elke fase in het partnerschap heeft z'n eigen dillema's. Het is goed om u bewust te zijn van die verschillende aspecten en u op die situaties voor te bereiden.

Lees meer ..


Is de basis wel goed?

Als er problemen ontstaan gedurende de looptijd van een partnerschap, heeft dat vaak te maken met een of meerdere van de volgende basale vragen, die niet voldoende geadresseerd is.

 • Heb ik de governance en begeleiding van het proces goed geregeld?
 • Heb ik de verschillende belangen goed in kaart en zie ik ruimte om die belangen op elkaar afgestemd te krijgen?
 • Is er voldoende belang bij de betrokken partijen?
 • Heb ik een flexibel vehicle gemaakt, dat zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden?
 • Zijn onze doelen realistisch?
 • Hebben we voldoende draagvlak, intern en extern?
 • Hebben we vertraging ingecalculeerd?
 • Werken we voldoende aan commitment en resultaat met alle partners samen?

Het is wenselijk om minimaal eens per half jaar met de belangrijkste partners om de tafel te zitten en deze vragen opnieuw te stellen. Daarmee zorgt u dat alle neuzen dezelfde kant op blijven staan.

public private

Een partnerschap heeft een begin en een eind.

Bereid u ook vast voor op het einde. Vragen die u zichzelf bij het begin van het partnerschap al moet stellen:

 • Heb ik de faal- en succesfactoren van tevoren vastgesteld?
 • Wanneer zijn we tevreden?
 • Is er een exit-strategie bepaald?
 • Hoe monitoren we onze resultaten?

Het is aan te raden om deze onderdelen ook vast te leggen en aan te scherpen gedurende het proces.