Partnerschappen.nl

Binnen elk partnerschap ontstaan uitdagingen. Het is goed om u bewust te zijn van de verschillende aspecten die mogelijk voor problemen kunnen zorgen. Hiernaast staan de meest voorkomende uitdagingen op het niveau van de individuen, de partners en het gehele proces. (Partnership Broker Association)

Vaak spelen er meerdere uitdagingen tegelijkertijd. Elk van deze uitdagingen vereist ook weer een andere aanpak. Openheid rondom verwachtingen vanaf het begin van het partnerschap is de beste manier om deze problemen te vermijden.

Challenges