Partnerschappen.nl

Partnering CycleDe Partnering Cycle geeft aan welke fases een partnerschap in principe doorloopt. Vaak worden de fases meerdere keren doorlopen, net zoals een Plan Do Check Act cyclus. Sommige fases vinden ook tegelijkertijd plaats.

Elke fase heeft z'n eigen bijzonderheden, vereisten aan de samenwerking en uitdagingen in de praktijk. Vaak is ook een andere stijl van begeleiding nodig. Over deze uitdagingen kunt u meer lezen bij Voortgang.