Partnerschappen.nl

Het belang van partnerschappen

Een bekend gezegde over partnerschappen is: ‘Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.’

Voorabearl daar waar complexe problemen of maatschappelijke uitdagingen - zoals transparantie in de keten, transitie naar een duurzame economie of klimaatverandering  - aan de orde zijn, vindt men partnerschappen. In de economie en samenleving worden steeds meer partnerschappen gevormd. Op alle niveaus; mondiaal, nationaal, maar ook lokaal of regionaal.

De huidige maatschappij en economie staat of valt bij samenwerking. Dat komt omdat er in de huidige tijd vaak sprake is van onderlinge afhankelijkheid tussen allerlei commerciele en niet-commerciele partijen, die via een partnerschap gecontroleerd en benut kan worden. Partnerschappen zijn ook van belang voor complexe uitdagingen, die niet door een enkele partij opgelost kunnen worden.

Er zijn vele redenen om aan een partnerschap te beginnen. Meestal zijn de partners ervan overtuigd dat de gecombineerde kracht van de verschillende partners het mogelijk maakt om een doel te bereiken. Of dat samenwerking het resultaat van hun werk verbetert. In het artikel 8 Reasons Forming Strategic Global Business Alliances wordt een aantal redenen genoemd om aan een partnerschap te beginnen. Redenen kunnen onder meer zijn: opschaling, risicospreiding, nieuwe kennis aan boord halen, nieuwe markt betreden of verduurzaming van een keten of sector.

Een samenwerking met een goed doel kan voor een bedrijf ook een positief effect hebben op de reputatie en het aantrekken van nieuwe medewerkers. Onderzoek geeft aan dat het leidt tot meer medewerkerstrots en een betere positie op de arneidsmarkt. In een tijd van vergrijzing kan dat aantrekkelijk zijn.

In onderstaand figuur staan de voordelen die partners over het algemeen van een partnerschap ondervinden.

plaatje kol3